Säkerhetssupport

arbetar globalt

Ring oss

0725 90 12 00

Levererar säkra tjänster och lösningar för att öka er trygghet och säkerhet

Säkerhetsgruppen

Säkerhetsgruppen arbetar med fokus på förebyggande arbete som riskanalyser, handlingsplaner och säkerhetslösningar.

 

Läs mer 

Utredningsgruppen

Samlar in viktig information och bevisning

Inom utredningsgruppen ligger fokus på insamling, dokumentation samt verifiering av information genom spaning- och utredning.

Skyddar hotade personer och egendom med kvalificerade tjänster och teknik

Skyddsgruppen

Skyddsgruppen arbetar med kvalificerade skyddslösningar vid allvarliga hot mot person och/eller verksamhet.

 

Läs mer 

Behöver ni bevis eller undersöka brottslighet?

Utredningsgruppen samlar diskret in bevis!

Vi arbetar med full diskretion och sekretess
Letar fram bevis och och information om brott

Mer om Utredningsgruppen!

 

Säkerhetssupport genomför diskret insamling av information på uppdrag av kunder. Beroende på uppdragets art och längd, ombesörjs utredningar och spaning av ett eller flera team där Säkerhetssupport använder olika tekniska lösningar, metodik samt förflyttningssätt för att inte röja vår existens. Inhämtad information rapporteras till kunden enligt beställning.

 

Utredningsgruppen samlar information samt dokumenterar brottsliga handlingar som riktas mot verksamheten.

 

Utredningsgruppen arbetar helt konfidentiellt!

Spaning & utredning

 

Säkerhetssupport erbjuder möjligheten att diskret undersöka och samla information vid mer brottslighet och oegentligheter.

 

Detta kan bestå av kontroll av offentliga register, dold övervakning vid arbetsplats, bostad, resor och möten för att dokumentera händelser och personer.

 

Dubbelanställning är en specifik tjänst där Säkerhetssupports personal arbetar inom ert företag “undercover” för att kartlägga stölder, trolöshet, bedrägerier, mobbing och annan brottslighet.

 
Utreder och spanar för att samla in information och bevisning
Använder videoinspelning för bevisning

Öppen & dold kamerabevakning

 

Säkerhetssupport kan ytterligare förstärka dessa utredningstjänster genom att leverera synliga och/eller dolda kameror som registrerar stölder, svinn, våld eller andra problem.

 

Dessa kameror kan dokumentera brottslighet baserat på rörelser, tid, fjärrstyrning etc.

 
Djupgående företagsutredningar som underlag till bra beslut

Läs mer om

 bakgrundskontroller!

Företagsutredningar

 

Vid företagsanalys genomför vi en djupgående kontroll av företagets historik och ekonomiska situation. Säkerhetssupport granskar även partners, leverantörer samt annat som beställaren specifikt vill undersöka.

 

En företagsutredning beställs vanligtvis vid:

 

  • Samarbeten
  • Konkurrentbevakning
  • Företagsövertaganden (Due Diligence)
Kontroll av personal, partners och underleverantörer

Bakgrundskontroller

 

Säkerhetssupport genomför en grundlig bakgrundsanalys av de personer som beställaren vill kontrollera exv vid:

 

  • Anställning
  • Leverantörsavtal
  • Samarbeten
  • Investering

 

Säkerhetssupport överlämnar en skriftlig rapport över ex företagsåtaganden, personliga förhållanden, ekonomi, fordons- och fastighetsinnehav osv.

Övervaka samt spåra personer och gods

Spårning

 

Genom att använda modern spårningsteknik alternativt i kombination med personella resurser, så kan Säkerhetssupport spåra och hitta gods, utrustning och fordon som försvunnit.

 

Spårning kan ske över stora geografiska områden för att samla information, dokumentera och ingripa mot intern såsom extern brottslig verksamhet.

 

Spårning kan kombineras med dold kamerabevakning för att ytterligare dokumentera brottslighet.

Mer om specialister!

 

Alla specialister inom Säkerhetssupport deltar i ett omfattande kompetensutvecklingsprogram som tar hänsyn till kompetens, förmågor och personlighet. Alla specialister följer Säkerhetssupports interna kvalitets- och miljökrav och övervakas kontinuerligt genom sporadiska plats och objektsbesök. 

 

Ovan finns några specifika  specialtjänster som Säkerhetssupport levererar. Ytterligare tjänster utformas beroende på er situation och behov.

 

Kontakta oss för ytterligare information!

Vid unika behov av trygghet & säkerhet!

Har ni ett specifikt behov?

Säkerhetssupport har omfattande erfarenheter av att leverera kundanpassade lösningar inom trygghet och säkerhet och svarar gärna på frågor och funderingar om hur ni löser era specifika behov!

Boka gratis rådgivning!

Kundanpassade trygghets- och säkerhetslösningar för tillväxt och ökad lönsamhet i ett krävande samhälle.

Övriga länkar

 

Mer om oss

 

Verifiera kursintyg

 

Kontakt