Säkerhetssupport

arbetar globalt

Ring oss

0725 90 12 00

effektiva säkerhetskurser och utbildning för er personal

Säkerhetsutbildning

Säkerhetsutbildningar riktar sig framförallt på förebyggande arbete för att förhindra sjukdom, olyckor, skador och kriminalitet.

 

Läs mer 

Krisutbildning

Agera snabbt och rätt vid kriser sparar liv och kostnader

Krisutbildning genomförs för att ge personalen kunskap och förmåga att hantera svårare situationer vid incidenter, hot och skador.

 

Läs mer 

Skapar trygg personal även utanför arbetet

Trygghetsutbildning

Personal lär sig bli trygga i sitt privatliv, vilket påverkar närvaro, arbetsförmåga samt engagemang under deras anställning.

 

 

Vill ni att personalen är trygg utanför arbetet?

En trygg personal kommer till arbetet!

Trygga utbildningar | Säkerhetssupport

Mer om trygghetsutbildning!

 

En trygghetsutbildning riktar sig främst till privatpersoner eller till företagare som vill hjälpa sin personal till en tryggare tillvaro.

 

Dessa kurser innehåller ett antal olika ämnen som är grundläggande för att förebygga och upptäcka olika säkerhetsproblem eller hot som riktas mot person, familj eller bostad.

 

Kursdeltagaren kommer främst att lära sig vad man kan göra när någonting går snett och vilka möjligheter som finns i svensk lag!

Kurs 211 - Tryggare bostad

 

Vår trygghet slås lätt i spillror om man drabbas av inbrott eller en brand. För att förebygga och minimera uppkomsten av detta, så är det mycket man kan göra i förväg genom att värna och skydda sig.

 

Privatpersoner behöver en förståelse och kunskap om brister och risker i bostaden för det är vanligt att det är tillfället som gör tjuven och okunskapen som gör branden.

 

Denna kurs riktar sig till de som vill få grundläggande kunskaper om hur de skyddar sig själv, sin familj och sin bostad.

Kurser för ökad trygghet hemma i bostaden
För ökad trygghet privat

Kurs 212 - Tryggare privat

 

Personalen riskerar som privatperson, att utsättas för olika former av brott. Detta kan bestå av inbrott, misshandel, förtal eller andra former av hot. Det är därför viktigt att de vet hur de skall och framförallt, vad de inte skall göra i sådana situationer. 

 

Säkerhetssupport kommer under denna kurs att gå igenom ett tvärsnitt av olika situationer utanför bostaden och hur de bör uppträda för att undvika eller minimera skador.

Trygghetsutbildning för kvinnor

Kurs 213 - Tryggare kvinna

 

Kvinnor är ibland extra utsatt för olika brott. Säkerhetssupport har därför denna kurs i agerande, uppträdande och strategi vid risker eller situationer där de kan utsättas för brott.

 

Deltagarna kommer under realistiska förhållanden, att få del av verktyg och kunskaper som kan bli användbara för att först och främst, undvika att komma i sådan situation samt sekundärt, försvara sig smart vid en brottslig situation. 

 

Säkerhetssupport har stor vana från olika insatser och incidenter av kvinnobrott, bla personskyddsuppdrag, arbete vid Brottsofferjour etc.

Utbildning i hur du möter konflikter och försvarar dig själv

Kurs 214 - Konflikthantering & självskydd

 

I de situationer som personalen kan drabbas av våld, så finns det antal olika metoder och beteenden som minskar våldsanvändningen. Deltagarna får verktyg och kunskap om hur deras eget agerande både kan förvärra såsom förbättra en situation. 

 

Ni kommer under denna kurs att främst arbeta med praktiska moment för att få realism och erfarenheter samt bygga "muskelminnen" dvs automatiska beteenden.

Föreläsningar & event

 

Säkerhetssupport besitter en unik kompetens och erfarenhet från bevaknings- och säkerhetsarbete. Våra instruktörer och föreläsare har gedigen kunskap om respektive ämnesområden och kan erbjuda ett antal intressanta föreläsningar. Säkerhetssupport erbjuder även ett antal olika events, där vi kan genomföra ett antal engagerande evenemang med inriktning mot trygghet och säkerhet.

 

  • Resesäkerhet
  • Personskydd, en fråga i tiden
  • Människan i säkerhetsarbetet
  • Stalking

 

Föreläsningar sker där Ni så önskar samt kan även genomföras online. 

 

Säkerhetssupport erbjuder även kundanpassade utbildningar som formas utifrån våra kunders unika behov och situation, kontakta oss för ytterligare information.

Genomförande av kurser

 

Säkerhetssupport erbjuder våra kunder en unik sammansättning av kurser och utbildning som sträcker sig utöver det vanliga. Vi anpassar våra kursupplägg unikt till varje kund och dennes förutsättningar och verksamhet. Med kvalificerad och kompetent personal, så tar vi er trygghet och säkerhet på allra största allvar och arbetar enligt de högt ställda krav som finns på säkerhet i ett modernt samhälle.

 

Alla Säkerhetssupports kurser genomförs med fokus på individen i olika situationer och olika praktiska övningar sker för att förbereda personalen på verkligheten.

 

Säkerhetssupport erbjuder standardkurser alternativt anpassas till ert specifika behov.

Utbilda er persEnkelt och kostnadseffektiv utbildning online 24/7/365onal online | Säkerhetssupport

Onlinekurs

 

Säkerhetssupports kurser kan genomföras online, antingen som livesänt webinar eller som inspelat i vår kursportal online. Ni kan även utveckla egna onlinekurser.

 

Alla onlinekurser är fullt responsiva och tillgängliga 24/7/365!

Personal utbildas i lämpliga och anpassade kurslokaler

Kurs i kurslokal

 

Säkerhetssupport genomför traditionella kurser i egna eller hyrda kurslokaler, som främst anpassas geografiskt för att minska miljöpåverkan och kostnader.

 

Det är helt enkelt bättre att låta en instruktör resa än en hel personalgrupp.

Vissa kurser är bästa att genomföra på er egen arbetsplats

Kurs hos kunden

 

Några av Säkerhetssupports kurser lämpar sig bäst att genomföra ute hos kunden. Detta ger möjligheter att genomföra övningar i kundens egna miljö, vilket gynnar framförallt vid kriser.

För en säker utbildning!

Om ni vill veta mer, kontakta oss!

Säkerhetssupport har omfattande erfarenheter av genomföra kurser och utbildningar inom trygghet och säkerhet och svarar gärna på frågor och funderingar om hur ni kan få maximalt resultat av en utbildningsinsats!

Begär en kostnadsfri offert!

Kundanpassade trygghets- och säkerhetslösningar för tillväxt och ökad lönsamhet i ett krävande samhälle.

Övriga länkar

 

Mer om oss

 

Verifiera kursintyg

 

Kontakt