Säkerhetssupport

arbetar globalt

Ring oss

0725 90 12 00

Säkerhetsutbildning för ledning och personal som ökar företagets trygghet och säkerhet.

Företagsutbildning

Säkerhetstjänster

När ni behöver extra kompetens med er trygghet och säkerhet, anlita en specialist.

Kvalificerad specialistutbildning för dig som vill göra karriär inom trygghet och säkerhet.

Karriärutbildning

Upplever ni en ökad hotbild och otrygghet?

Öka er trygghet och säkerhet med Säkerhetssupport!

 

274

mkr/år

kostar brottslighet svenska företag!

Er kvalificerade och kompetenta säkerhetspartner som fungerar som er externa säkerhetsavdelning

Om Säkerhetssupport

För ökad trygghet & säkerhet!

Ta stöd av specialister! - Vid särskilda behov eller ökad hotbild, har Ni stöd av specialister som har omfattande kunskap, erfarenhet och teknik för att bemöta dessa hot och risker.

Betydelsen av säkerhet och trygghet, ökar konstant. Företag behöver öka sin trygghet och säkerhet i en allt oroligare värld. Detta leder till ökade kostnader. Genom att utbilda sin personal, kan de aktivt förebygga och snabbt åtgärda skador och kostnader!

 

I massmedia framkommer allt oftare, reportage om hur utsatta företag är för olika former av risker. olyckor och kriminalitet. Säkerhetssupport arbetar med att hjälpa kunder utveckla sin trygghet och säkerhet där det är mycket viktigt att löpande följa samhällsutveckling och utforma tjänster, produkter och andra lösningar utifrån samhällets samt omgivningens situation och hotbilder.

Skydda Er verksamhet! - När samhällets resurser inte längre räcker till, behöver Ni skydda Er verksamhet.

Engagera personalen! - Lär personalen vad de skall göra för att förebygga och ingripa vid incidenter, skador och olyckor.

Ge personalen kunskap och verktyg! - När personalen vet vad dom skall göra vid en skada, olycka, eller kriminalitet, kan de spara liv, hälsa och enorma pengar.

/Okänd

“Du upplever inte olyckor 

förrän du upplever dom!”

Rätt säkerhet är lönsamt!

 

Många anser att säkerhet är dyrt, men bristen på ett effektivt säkerhetsskydd kan i realiteten vara helt avgörande för människors hälsa och ett företaget överlevnad.

 

Några artiklar om vad skador, olyckor och kriminalitet innebär:

 

  • Fallolyckor står för en tredjedel av alla allvarliga arbetsplatsolyckor >>>
  • Brottsligheten koster svenska företag minst 100 miljarder kronor varje år >>>
  • Butikernas problem med stölder, hot- och våldssituationer är omfattande >>>
Spara kostnader och minska olyckor

Vill Ni veta mer hur Ni ökar Er trygghet och säkerhet?

Säkerhetssupport har omfattande erfarenheter av att leverera kundanpassade lösningar inom trygghet och säkerhet och svarar gärna på frågor och funderingar om hur ni löser era specifika behov!

Boka gratis rådgivning!

Kundanpassade trygghets- och säkerhetslösningar för tillväxt och ökad lönsamhet i ett krävande samhälle.

Övriga länkar

 

Mer om oss

 

Verifiera kursintyg

 

Kontakt