Säkerhetssupport

arbetar globalt

Ring oss

0725 90 12 00

Levererar säkra tjänster och lösningar för att öka er trygghet och säkerhet

Säkerhetsgruppen

Säkerhetsgruppen arbetar med fokus på förebyggande arbete som riskanalyser, handlingsplaner och säkerhetslösningar.

 

Läs mer 

Utredningsgruppen

Samlar in viktig information och bevisning

Inom utredningsgruppen ligger fokus på insamling, dokumentation samt verifiering av information genom spaning- och utredning.

 

Läs mer 

Skyddar hotade personer och egendom med kvalificerade tjänster och teknik

Skyddsgruppen

Skyddsgruppen arbetar med kvalificerade skyddslösningar vid allvarliga hot mot person och/eller verksamhet.

Har ni allvarliga hot mot verksamhet eller person?

Skyddsgruppen erbjuder kvalificerade skyddslösningar!

Vi arbetar med full diskretion och sekretess
Personskydd och egendomsskydd

Mer om Skyddsgruppen!

 

Skyddsgruppen består av Säkerhetssupports mest kompetenta specialister och skyddar viktiga personer samt verksamheter som är utsatta för olika grader av allvarliga hot. 

 

Skyddet utformas utifrån löpande riskanalyser och skyddspersonens unika behov!

 

Skyddsgruppen arbetar helt konfidentiellt!

Personskyddskonsult

 

Diskret skyddsprogram för hotade personer som utföres av mycket kompetenta och erfarna specialister som förstår betydelsen av ett effektivt skydd och diskretion.

 

Säkerhetssupport erbjuder ett professionellt personskydd som preventivt åtgärdar, förändrar och varierar skyddet för hotade personer. Arbetet utföres av mycket kompetenta och erfarna specialister som förstår betydelsen av skydd, diskretion och effektivitet. 

 

Säkerhetssupport erbjuder ett personligt anpassat personskydd. Tjänsten omfattar även utbildning av klienter.

Skydd av hotade personer
Säkra transporter av hotade personer

Säkerhetsförare

 

För transporter av personer och/eller gods ombesörjer vi att vår välutbildade personal hanterar de olika behov av service och säkerhet som behövs under resan. Persontransporter kan ske i uppdragsgivarens egna fordon eller av oss framtagna specialbilar.

 

Persontransporter

Vid persontransporter säkerställer vi att viktiga personer transporteras mellan olika platser under säkra förhållanden. Vi tillser även att medpassagerare och bagage medföras under resan.

 

Godstransporter

Under transporter av viktigt och värdefullt gods så använder vi normalt specialfordon eller specialemballage för att ge ett starkt fysiskt skydd.

 
Kontrollera om någon spanar på hotade personer och företag

Skyddsspaning

 

Är en tjänst som erbjuds av utredningsgruppen, som diskret arbetar med att undersöka vem som undersöker Dig alt verksamheten.

 

Syftet är att förutse, dokumentera och förebygga kriminella handlingar.

Mer om specialister!

 

Alla specialister inom Säkerhetssupport deltar i ett omfattande kompetensutvecklingsprogram som tar hänsyn till kompetens, förmågor och personlighet. Alla specialister följer Säkerhetssupports interna kvalitets- och miljökrav och övervakas kontinuerligt genom sporadiska plats och objektsbesök. 

 

Ovan finns några specifika  specialtjänster som Säkerhetssupport levererar. Ytterligare tjänster utformas beroende på er situation och behov.

 

Kontakta oss för ytterligare information!

Vid unika behov av trygghet & säkerhet!

Har ni ett specifikt behov?

Säkerhetssupport har omfattande erfarenheter av att leverera kundanpassade lösningar inom trygghet och säkerhet och svarar gärna på frågor och funderingar om hur ni löser era specifika behov!

Boka gratis rådgivning!

Kundanpassade trygghets- och säkerhetslösningar för tillväxt och ökad lönsamhet i ett krävande samhälle.

Övriga länkar

 

Mer om oss

 

Verifiera kursintyg

 

Kontakt