Säkerhetssupport

arbetar globalt

Ring oss

0725 90 12 00

Levererar säkra tjänster och lösningar för att öka er trygghet och säkerhet

Säkerhetsgruppen

Säkerhetsgruppen arbetar med fokus på förebyggande arbete som riskanalyser, handlingsplaner och säkerhetslösningar.

 

Läs mer 

Utredningsgruppen

Samlar in viktig information och bevisning

Inom utredningsgruppen ligger fokus på insamling, dokumentation samt verifiering av information genom spaning och utredning.

 

Läs mer 

Skyddar hotade personer och egendom med kvalificerade tjänster och teknik

Skyddsgruppen

Skyddsgruppen arbetar med kvalificerade skyddslösningar vid allvarliga hot mot person och/eller verksamhet.

 

Läs mer 

Behöver ni extra trygghet och säkerhet?

En specialist hjälper er vid krävande situationer!

Utveckla ett anpassat säkerhetsskydd till er verksamhet

En specialist är skillnaden!

 

En specialist har extrema kunskaper, erfarenheter och förmågor att lösa mer komplicerade och krävande behov av trygghet, skydd och säkerhet. En specialist har arbetat inom sitt specialistområde under lång tid och vet därav av erfarenhet, vilka lösningar och åtgärder som behövs inom kompetensområdet. 

 

Alla specialister följer Säkerhetssupports interna kvalitets- och miljökrav samt övervakas kontinuerligt av den centrala ledningen genom sporadiska plats- och objektsbesök.

 

En säkerhetstjänst formas helt utifrån er situation och behov!

 

Kontakta oss för ytterligare information!

Varför är en specialist bättre?

Det finns ett passande ordspråk som säger; att om du tycker ett proffs är dyrt, vänta tills du anlitat en amatör!

 

En specialist levererar snabbare och säkrare, en kundanpassad och hållbar lösning.

 

Utbildning & kompetens

En specialist har i grunden en omfattande utbildning som därefter har repeterats och fördjupats genom olika vidareutbildningar och kurser.

 

All utbildning ger specialisten en djup kompetens och förståelse för hur olika situationer och behov behöver olika lösningar.

Teknik & utrustning

En specialist vet vilken och har tillgång till den specialteknik och utrustning som behövs för att lösa kunders olika behov.

 

Exempel på teknik & utrustning:

  • Portabla larmväskor
  • Spaningskameror
  • Spårningsutrustning
  • Utredningssystem

Erfarenhet & förmåga

Specialistens många och långa erfarenheter inom sitt specialistområde, ger en förmåga att snabbare och enklare, lösa kunders unika behov.

 

Specialistens förmåga innebär även att den klarar att verka i mycket svåra och krävande situationer och miljöer.

Vid unika behov av trygghet & säkerhet!

Har ni ett specifikt behov?

Säkerhetssupport har omfattande erfarenheter av att leverera kundanpassade lösningar inom trygghet och säkerhet och svarar gärna på frågor och funderingar om hur ni löserera specifika behov!

Begär gratis rådgivning!

Kundanpassade trygghets- och säkerhetslösningar för tillväxt och ökad lönsamhet i ett krävande samhälle.

Övriga länkar

 

Mer om oss

 

Verifiera kursintyg

 

Kontakt