Säkerhetssupport

arbetar globalt

Ring oss

0725 90 12 00

För dig som vill arbeta som utredare och samla in bevis

Bli Diplomerad

Privatutredare

En utbildning i hur du samlar in och dokumenterar information om en person eller företag.

För dig som vill arbeta som detektiv och utreda samt samla in bevisning

Bli Diplomerad

Detektiv

När du vill genomföra branschens mest omfattande utbildning till Diplomerad Detektiv.

Vill du arbeta i säkerhetsbranschen?

Utbildning för dig som söker en ny karriär!

Som du tränar kommer du agera när du arbetar
För dig som vill arbeta inom säkerhetsbranschen

Gör en säker karriär!

 

Säkerhetssupport har omfattande kunskaper och erfarenheter som förmedlas via karriärutbildningar till våra kunder, för att fler skall arbeta professionellt med trygghet och säkerhet i en krävande värld.

 

All utbildning sker med professionella instruktörer och vi använder väl beprövad utbildningspedagogik och moderna system för att Säkerhetssupport kursdeltagare skall få en kvalificerad utbildning.

Säkerhetssupport utbildar specialister!

Vi tar din utbildning och karriär på allra största allvar, eftersom vi känner ett stort ansvar för att du får och gör bra jobb när du är ute på olika uppdrag. Vi kombinerar flera faktorer för att din utbildning ska hålla maximalt utbildningsresultat.

Kurser för verkligheten!

Allt fler använder onlinekurser som ett sätt att utbilda, men vissa moment, framförallt där muskelminnen skall läras in, kräver verkliga kurser!

 

Säkerhetssupport har mycket stor erfarenhet av att utbilda för verkliga förhållanden och situationer, som kräver att du fungerar instinktivt!

 

Säkerhetssupport tar din och dina kunder trygghet och säkerhet på allra största allvar!

 

 

Uppdrag efter utbildning!

När du genomfört en karriärutbildning hos oss med godkänt resultat, erbjuds du uppdrag via vår uppdragsportal.

Responsiva kurser!

Alla Säkerhetssupport kurser är helt responsiva dvs du kan läsa via dator, laptop, iPad, mobiltelefon osv.

Kurser online!

Kurser online är ett effektivt sätt att både förmedla och uppdatera kunskap.

 

Det finns många fördelar:

 

  • Kursdeltagaren kan läsa i egen takt!
  • Kursdeltagaren kan fokusera på det som behövs!
  • Det behövs mindre frånvaro från familj och arbete!
  • Det sparar in resor och därmed på miljön!

 

Din karriärcoach!

Om du vill veta mer, kontakta oss!

Säkerhetssupport har lång erfarenhet av arbete inom den privata säkerhetsbranschen och finns här för att svara på dina frågor och funderingar om hur du kan göra arbeta och göra karriär i säkerhetsbranschen!

Boka en kostnadsfri karriärcoach!

Kundanpassade trygghets- och säkerhetslösningar för tillväxt och ökad lönsamhet i ett krävande samhälle.

Övriga länkar

 

Mer om oss

 

Verifiera kursintyg

 

Kontakt