Säkerhetssupport

arbetar globalt

Ring oss

0725 90 12 00

effektiva säkerhetskurser och utbildning för er personal

Säkerhetsutbildning

Säkerhetsutbildningar riktar sig framförallt på förebyggande arbete för att förhindra sjukdom, olyckor, skador och kriminalitet.

 

Läs mer 

Krisutbildning

Agera snabbt och rätt vid kriser sparar liv och kostnader

Krisutbildning genomförs för att ge personalen kunskap och förmåga att hantera svårare situationer vid incidenter, hot och skador.

 

Läs mer 

Skapar trygg personal även utanför arbetet

Trygghetsutbildning

Personal lär sig bli trygga i sitt privatliv, vilket påverkar närvaro, arbetsförmåga samt engagemang under deras anställning.

 

Läs mer 

Vill ni öka er trygghet och säkerhet?

Lär personalen hur de skyddar företaget!

Lär er personal att förebygga och ingripa vid skador, olyckor och kriminalitet

Personalen gör skillnaden!

 

Säkerhetssupport erbjuder våra kunder en unik sammansättning av kurser och utbildning som sträcker sig utöver det vanliga. Säkerhetssupport anpassar kursens upplägg unikt till varje kund och deras förutsättningar och verksamhet.

 

Med kvalificerad och kompetent personal, tar Säkerhetssupport Er trygghet och säkerhet på allra största allvar och arbetar enligt de högt ställda krav som finns på trygghet och säkerhet i ett modernt samhälle.

 

Alla kurser genomförs med fokus på individen i olika situationer och olika praktiska övningar sker för att förbereda personalen på verkligheten.

 

Säkerhetssupport erbjuder standardkurser alternativt anpassas kursen till Ert specifika behov!

Kundanpassade kursprogram!

Säkerhetssupport tar Er trygghet och säkerhet på allra största allvar, då Säkerhetssupport känner ansvar för att Ni på bästa sätt, ska skyddar Er personal och verksamhet från kostnader och personskador. Säkerhetssupport kombinerar flera faktorer för att en utbildning ska nå maximalt utbildningsresultat.

Kurser för verkligheten!

Allt fler använder onlinekurser som ett sätt att utbilda, men vissa moment, framförallt där "muskelminnen" skall läras in, kräver verkliga kurser!

 

Säkerhetssupport har mycket stor erfarenhet av att utbilda för verkliga situationer, som kräver att personalen fungerar i mycket krävande situationer!

 

Säkerhetssupport tar Ert behov av trygghet och säkerhet på allra största allvar!

Omfattande erfarenheter!

Säkerhetssupports instruktörer och kursledare har omfattande erfarenheter av att bedriva realistisk utbildning. Säkerhetssupport är helt enkelt proffs på säkerhetsutbildning!

Responsiva kurser!

Säkerhetssupports onlinekurser är helt responsiva dvs de kan läsas i dator, iPad och  mobiltelefon om personal är ute på jobb.

Kurser online!

Kurser online är ett effektivt sätt att både förmedla och uppdatera kunskap.

 

Det finns många fördelar:

 

  • Kursdeltagaren kan läsa i egen takt!
  • Kursdeltagaren kan fokusera på det som behövs!
  • Det behövs mindre frånvaro från familj och arbete!
  • Det sparar in resor och därmed på miljön!
  • Kursdeltagaren kan själv uppdatera sina kunskaper, vilket ger hållbarhet över tid!

 

För en säker utbildning!

Om ni vill veta mer, kontakta oss!

Säkerhetssupport har omfattande erfarenheter av genomföra kurser och utbildningar inom trygghet och säkerhet och svarar gärna på frågor och funderingar om hur Ni kan få ett maximalt resultat av en utbildningsinsats!

Begär en kostnadsfri offert!

Kundanpassade trygghets- och säkerhetslösningar för tillväxt och ökad lönsamhet i ett krävande samhälle.

Övriga länkar

 

Mer om oss

 

Verifiera kursintyg

 

Kontakt