Vill du jobba som en Detektiv, läs mer om kursen idag!

Säkerhetssupport

arbetar globalt

Ring oss

0725 90 12 00

Vill du arbeta som Detektiv?

Vill du arbeta som detektiv och genomföra utredningar, samla in bevis och spana på andra?

Om du vill veta mer om hur man utbildas till en detektiv, hur det är att arbeta som detektiv, vad man gör och vad man tjänar, läs artikeln.

 

Vad är en detektiv?

 

I takt med att polisen och myndighetens resurser sinar så växer alla former av utrednings och spaningstjänster. Dessa anlitas ofta av privatpersoner och företag för att hitta information, bevis och material som behövs av olika anledningar av uppdragsgivaren.

 

Detektiven använder sina kunskaper och kontakter till att forska, spana och ta fram den behövliga informationen samt dokumentera den såväl skriftlig såsom bildmässigt. Detta innebär att detektiven oftast diskret övervakar och fotograferar olika personer samt samlar in information genom intervjuer och slagningar i vissa register.

 

Du som person

 

Om du är intresserad av en karriär som detektiv och utredare, krävs det att du är noggrann, nyfiken, har stort tålamod och uthållighet samt kan se både helhet såsom detaljer. Många gånger så är det en liten pusselbit som löser ett helt uppdrag och det gäller att se dessa sammanhang. Spaningsarbete innebär mycket väntan medan utredningsarbete kräver noggrannhet.

 

Uppdragen som detektiv varierar och är givetvis unikt, men kan t ex bestå i:

 

 • Kontrollera trohet
 • Analys av partners
 • Illojal konkurrens
 • Sjukskrivningsbedrägeri
 • Förskingring och stöld
 • Företagskontroll
 • Inhämta bevis på bedrägeri
 • Anställningskontroll
 • Brottsutredning
 • Spåra försvunna personer
 • Varumärkesintrång

 

Det ankommer på detektiven att kontrollera klienten och dess avsikter samt att inte åta sig uppdrag som är rent brottsliga. Arbetet består av mycket tålamod, noggrannhet och väntan. Det kan bli såväl långa såsom kalla och blöta arbetspass.

 

Utbildning till Detektiv

 

Förkunskaper

 

För att få genomföra en diplomerade detektivutbildning krävs:

 

 • lägst 24 år
 • inte dömd för något brott
 • noggrannhet
 • uthållighet
 • Körkort krävs inte
 • Du behöver inte ha svensk nationalitet då vi har internationella elever
 • Du behöver ingen annan utbildning ex polis, väktare eller liknande, vi föredrar sökande med olika bakgrund då det gynnar specialkunskaper pga sin bakgrund

 

För att ha förmågan att utföra de uppdrag som du erhåller så behöver du en omfattande utbildning om de olika delar som ingår i det dagliga arbetet.

 

Utredningstjänster

 

 • Goda kunskaper i data och Internet
 • Social kompetens vid möten, telefonsamtal samt intervjuteknik
 • Förmåga att anteckna samt skriva välskrivna och noggranna rapporter
 • Organisationsförmåga och struktur
 • Research
 • Brottsplatsteknik
 • Bevissäkring
 • Lagstiftning

 

Spaningstjänster

 

 • Förspaning
 • Fast och rörlig spaning
 • Radiokommunikation
 • Fotografering
 • Videosystem
 • Ljudupptagning
 • GPS- och spårutrustning
 • Intervjuteknik

 

Kursanmälan

 

Du anmäler dig till kursen online och börjar kursen direkt genom att du får en inloggning i Säkerhetssupports kursportal som innehåller kurslektioner osv.

 

Del 1 - Distansutbildning

 

Del 1 av din detektivutbildning består av teori och genomförs via Säkerhetssupports digitala handbok. Säkerhetssupport har valt att genomföra teoriutbildningen online, då det finns många fördelar:

 

 • Inga res-, parkering- och boendekostnader för dig som deltagare, du sätter dig vid närmaste dator eller mobiltelefon och börjar läsa
 • Lägre kurskostnader då vi inte behöver ha instruktörer till varje lektion
 • Du behöver inte ta ledigt från skola och arbete eller vara frånvarande från din familj för att gå kurs, utan kan läsa när det fungerar för dig
 • Du läser i egen takt
 • Du kan själv välja vilka delar av onlineutbildningen som du behöver fokusera på beroende på din bakgrund, annan utbildning och erfarenhet
 • Du kan läsa om ett kursavsnitt så många gånger du vill
 • Du kommer aldrig för sent till en kurs utan börjar när du vill
 • Du får tillgång till utveckling av kursinnehållet automatiskt vid uppdateringar

 

Du får i Säkerhetssupports Onlineportal tillgång till kursmaterial, videoutbildning, länkar till artiklar, material och böcker samt annan information som du behöver under din teoretiska utbildning. Du har support av instruktör via e-post, telefon, chatt eller Google Meet etc.

 

Varje kursblock avslutas med en kort repetition där vi kontrollerar att du tagit till dig och förstått utbildningsblocket innan du går vidare till nästa. Läs mer om vilka teoretiska ämnen som ingår i vår broschyr.

 

Räkna med att du behöver ca 12 veckor för att läsa det teoretiska avsnittet och detta är beräknat på ca 5 timmar/vecka, så klarar du även annan utbildning och/eller arbete.

 

Del 2 - Praktisk utbildning

 

Du avslutar din detektivutbildning med en 5-dagars praktisk utbildning på av Säkerhetssupport angiven kursplats. Dessa 5-dagars praktiska utbildningar genomförs med jämna mellanrum varje år för att du skall hinna läsa in teoriutbildningen online.

 

Du kommer undedin 5-dagarsutbildning att fokusera på praktiska övningar, moment och uppdrag där du främst omvandlar dina teoretiska kunskaper från del 1 – Onlineutbildning till praktisk verklighet. Säkerhetssupports erfarna instruktörer hjälper dig att förstå och fördjupa dina kunskaper ytterligare.

Läs mer om de praktiska ämnen som ingår i vår broschyr.

 

Vad ingår i en utbildning?

 

En utbildning till Detektiv är omfattande och förutsätter flera olika delar för att ge optimalt utbildningsresultat.

 

 • Kursportal online inklusive uppdateringar
 • Rapportmallar etc
 • Spaningsutrustning och teknik
 • Länkar till källor, arbetsgivare och detektiva nätverk
 • Uppdragsförmedling via portal och forum
 • Kurssupport
 • Karriärcoaching

 

 

"So as you train, so will you act!!

 

Sjukdom och frånvaro

 

Om du blir sjuk eller inte närvarar vid kursen, kommer du att erbjudas ny kursplats vid nästa kurstillfälle. Vi kräver minst 95 % närvaro under kursen för att du skall tillgodogöra dig dina kunskaper och då vi håller högt tempo.

 

Vad händer om jag inte klarar provet?

 

Du kan göra om provet vid nästa tillfälle för 350 kr och behöver inte gå om kursen. Förbered dig genom att läsa dina anteckningar och kursmaterialet från utbildningen för att du skall slippa omprov. Kontakta oss om du har läs- och skrivsvårigheter (Dyslexi).

 

Boende

 

Har du ingen kompis eller släktning som du kan bo hos, kontakta oss för förslag på lämplig övernattning!

 

Efter utbildningen

 

Säkerhetssupport hjälper Dig efter utbildningen med att skaffa jobb/uppdrag och erbjuder bla kontakter, CV-granskning, karriärrådgivning etc.

 

Marknaden för detektiver och utredare växer snabbt i takt med att brottsligheten ökar och samhällets resurser minskar. Arbetet innebär att arbeta som anställd eller som eget företag inom:

 

Utredningstjänst – Vid utredningar så letar och kontrollerar man information och uppgifter från olika källor. Detta innebär mycket slagningar i olika register, telefonsamtal med olika myndigheter och personer, intervjuer samt noggrann dokumentation och sammanställning av insamlat material. Det är vanligt att man i sin slutrapport enbart använder en mindre del av all den information som man samlat in.

 

Spaningstjänst – Innebär att man mer praktiskt bevakar, fotograferar, följer efter samt dokumenterar en eller flera personer. Vi använder olika former av teknisk utrustning för att underlätta samt dokumentera all vår spaning och övervakning.

 

Din karriär

 

När du genomför en utbildning hos oss, får du egentligen mer än en utbildning. Vi har omfattande erfarenhet av att arbeta inom våra olika specialistområden och vet om, att det är inte bara kunskap som kommer vara avgörande för hur du blir framgångsrik.

 

Kunskap – Får du under den teoretiska utbildningen dvs du behöver mer kunskap om vad som gäller, hur det görs, metoder osv.

Erfarenhet – Erhåller du under våra praktiska moment, där du lär dig hur du arbetar under verkliga förhållanden.

Vilja – Det är din egen vilja som kommer avgöra hur du lyckas. Vi hjälper dig med rådgivning och stöd för att du skall ta dig förbi de hinder som finns för dig som person.

Förmåga – Din kunskap, erfarenhet och vilja blir din samlade förmåga att nå dina mål!

 

Vi lyckas när du lyckas!

 

Lön

 

Varierar beroende på uppdrag, volym och vilken utrustning som teamet skall stå för. Generellt är lönen för en nyutbildad på ca 250 – 800 kronor/timma. För den som är erfaren 800 – 1.500 kronor/timma. För den som är privatanställd förekommer ibland lönebonus i form av gåvor eller pengar när du gjort ett bra jobb.

 

Lagstiftning

 

Det finns ingen lag som reglerar funktionen för detektiver. De arbetar oftast mycket diskret och är nästan uteslutande fåmansföretagare. De lagar och regler som gäller ”för alla och envar” är de som detektiven behöver följa.

Kundanpassade trygghets- och säkerhetslösningar för tillväxt och ökad lönsamhet i ett krävande samhälle.

Övriga länkar

 

Mer om oss

 

Verifiera kursintyg

 

Kontakt

© Copyright 2022 Säkerhetssupport   |   GDPR & Allmänna villkor  

Powered by Zuport.se