Behöver Ni öka Er trygghet & säkerhet?

Säkerhetssupport verkar som Er interna säkerhetspartner, med hela Ert trygghets- och säkerhetsbehov i fokus.

Säkerhetsutbildning

Företagsutbildning

Säkerhetsprogram för ledning och personal som ökar företagets trygghet och säkerhet.

Specialtjänster

När Ni behöver extra hjälp med Er trygghet och säkerhet, anlita någon av våra specialister!

Karriärutbildning

Karriärutbildning

Diplomerad specialistutbildning inom trygghet och säkerhet för Dig som vill göra karriär.

Att skydda sig själv är smart!

Betydelsen av säkerhet och trygghet, ökar konstant. Företag behöver öka sin trygghet och säkerhet i en allt oroligare värld. Detta leder till ökade kostnader. Genom att utbilda sin personal, kan de aktivt förebygga och snabbt åtgärda skador och kostnader!

Säkerhet ger ökad lönsamhet!

När samhällets resurser inte alltid räcker till, behöver Ni se till att Ni skyddar Er verksamhet!

Lär personalen vad de skall göra för att både förebygga och åtgärda vid incidenter, skador och olyckor!

När personalen vet vad dom skall göra vid en skada, olycka, eller kriminalitet, kan de spara både liv och enorma pengar!

Vid särskilda behov eller ökad hotbild, behöver NI ta stöd av specialister som har kunskap, erfarenheter och teknik för att bemöta dessa hot och risker.

Säkerhet blir allt viktigare för företag!

I massmedia framkommer allt oftare, reportage om hur utsatta företag är för olika former av risker. olyckor och kriminalitet. För oss som är en aktör som arbetar med att hjälpa våra kunder utveckla sin trygghet och säkerhet, är det därav mycket viktigt att vi löpande följer samhällsutvecklingen och utformat tjänster, produkter och andra lösningar utifrån samhällets situation.

Här följer några reportage:

Brotten kostar företagen 100 miljarder!

Tidningen näringslivet redovisar i en artikel att brottsligheten koster svenska företag minst 100 miljarder kronor varje år och att det benämns som en “dold skatt”.

Trilla ute är vanligaste arbetsplatsolyckan

Har du trillat och skadat dig på arbetstid? Du är inte ensam. Fallolyckor står för en tredjedel av alla allvarliga arbetsplatsolyckor visar ny statistik från AFA försäkring.

Butiksbrotten kvar på höga nivåer - vissa län extra hårt utsatta

Handlarnas problem med stölder, hot- och våldssituationer är fortsatt omfattande. Mest utsatthet finns enligt Trygghetsbarometern i Stockholm, Kalmar och Skåne.
Scroll to Top