Utredningsgruppen!

För dokumentation av brottsliga handlingar mot verksamheten!

Säkerhetsgruppen

Säkerhetsgruppen arbetar med fokus på förebyggande arbete som riskanalyser, handlingsplaner och säkerhetslösningar.

Utredningsgruppen

Inom utredningsgruppen ligger fokus på insamling, dokumentation samt verifiering av information genom spaning- och utredning.

Skyddsgruppen

Skyddsgruppen arbetar med kvalificerade skyddslösningar vid verkliga hot mot person och/eller verksamhet.

Utredningsgruppen

Vi genomför diskret insamling av information på uppdrag av våra klienter. Beroende på uppdragets art och längd så ombesörjes utredningar och spaning av ett till flera team där vi använder olika former av teknik och förflyttningssätt för att inte röja vår existens. Inhämtad information rapporteras till kunden enligt beställning.

Utredningsgruppen samlar information samt dokumenterar brottsliga handlingar som riktas mot verksamheten.

Spaning & Utredning

Vi erbjuder möjligheten att diskret undersöka och samla information vid mer brottslighet och oegentligheter. Detta kan bestå av kontroll av offentliga register, dold övervakning vid arbetsplats, bostad, resor och möten för att dokumentera händelser och personer, 

Dubbelanställning är en specifik tjänst där vår personal arbetar inom Ert företag “undercover” och kartlägger stöldligor och annan brottslighet.

Öppen/Dold kamerabevakning

 Vi kan ytterligare förstärka våra utredningstjänster genom att leverera synliga och/eller dolda kameror som registrerar stölder, svinn, våld eller andra problem.

Dessa kameror kan dokumentera brottslighet baserat på rörelser, tid, fjärrstyrning etc.

Företagsutredning

Vid företagsanalys genomför vi en djupgående kontroll av företagets historik och ekonomiska situation. Vi tittar också på partners, leverantörer samt annat som beställaren specifikt vill undersöka.

En företagsutredning sker vanligtvis vid:

  • Samarbeten
  • Konkurrentbevakning
  • Företagsövertaganden (Due Diligience)

Bakgrundskontroll

Vi genomför en grundlig bakgrundsanalys av de personer som beställaren vill kontrollera exv vid:

  • Anställning
  • Leverantörsavtal
  • Samarbeten
  • Investering

Vi överlämnar en skriftlig dokumentation över ex företagsåtaganden, personliga förhållanden, ekonomi, fordons- och fastighetsinnehav osv.

Spårning

Genom att använda modern spårningsteknik alternativt i kombination med personella resurser, så kan vi spåra och hitta gods, utrustning och fordon som försvunnit.

Spårning kan ske över stora geografiska områden för att samla information, dokumentera och ingripa mot intern såsom extern brottslig verksamhet.

Spårning kan kombineras med dold kamerabevakning för att ytterligare dokumentera brottslighet.

Personal och utförande

All vår personal ingår i ett omfattande kompetensutvecklingsprogram som tar hänsyn till kompetens, förmågor och personlighet. All personal följer våra interna kvalitets- och miljökrav och övervakas kontinuerligt av den centrala ledningen genom spordiska plats och objektsbesök. 

Ovan finns några specifika  specialtjänster som vi levererar. Ytterligare tjänster formas beroende på situation och behov.

Kontakta oss för ytterligare information!

Vill Ni veta mer?

Kontakta oss gärna med frågor och funderingar på hur Ni kan öka Er trygghet och säkerhet! Vi har lång erfarenhet av många olika sorters skador, olyckor och kriminalitet som drabbat olika företag!

Scroll to Top