Specialtjänster!

När Ni har behov av extra trygghet, skydd och säkerhet!

Säkerhetsgruppen

Säkerhetsgruppen!

Säkerhetsgruppen arbetar med fokus på förebyggande arbete som riskanalyser, handlingsplaner och säkerhetslösningar.

Utredningsgruppen

Utredningsgruppen!

Inom utredningsgruppen ligger fokus på insamling, dokumentation samt verifiering av information genom spaning- och utredning.

Skyddsgruppen

Skyddsgruppen!

Skyddsgruppen arbetar med kvalificerade skyddslösningar vid verkliga hot mot person och/eller verksamhet.

Personal och utförande

All vår personal ingår i ett omfattande kompetensutvecklingsprogram som tar hänsyn till kompetens, förmågor och personlighet. All personal följer våra interna kvalitets- och miljökrav och övervakas kontinuerligt av den centrala ledningen genom spordiska plats och objektsbesök. 

Ovan finns några specifika  specialtjänster som vi levererar. Ytterligare tjänster formas beroende på situation och behov.

Kontakta oss för ytterligare information!

Vill Ni veta mer?

Kontakta oss gärna med frågor och funderingar på hur Ni kan öka Er trygghet och säkerhet! Vi har lång erfarenhet av många olika sorters skador, olyckor och kriminalitet som drabbat olika företag!

Scroll to Top