Utbilda Dig till Diplomerad

Utredare!

När Du vill arbeta med kartlägga och samla information om personer och företag!

Kursmål!

Du kommer efter kursen ha lärt Dig samt övat i hur Du genomför en noggrann utredning och rapporterar den till en uppdragsgivare.

Du förstår Ditt lagstöd samt vilka informationskällor och verktyg Du kan använda i Ditt arbete som utredare.

Kurslängd!

Denna kurs genomförs helt online via Säkerhetssupports onlineportal.

Kursen innehåller 60 timmar som Du gör under ca 2 månader, så kan Du exv arbeta parallellt.

Du får efter genomförd godkänd kurs, ett digitalt kursintyg som kan verifieras online.

Förkunskaper!

 • Minst 24 år!
 • Du är disciplinerad, noggrann, analytisk, lugn  och uthållig!
 • Har grundläggande datakunskaper!
 • Talar och skriver svenska flytande.
 • Kan arbeta konfidentiellt!
 • Du får inte förekomma i brottsregistret!

Detta ingår i Utredningsutbildningen!

 • Utredningsportalen online 24/7/365 som innehåller kursvideos, tips och råd, länkar, fördjupningsavsnitt osv!
 • +40 länkar till informationskällor!
 • Rapportmallar!
 • Checklistor!
 • Avtalsmallar!
 • Praktiska övningar!
 • Diskussionsforum!

Kursgenomförande!

Innan kursstart

Innan Du startar kursen, gör Du ett enkelt test för att kontrollera att Du uppfyller våra krav på förkunskaper. Du får besked direkt!

När Du fått besked att Du är godkänd, kan Du anmäla Dig till kursen och påbörja den direkt!

Kursstart

Du får vid en godkänd kursanmälan, en direkt inloggning i vår onlineportal, där Du börjar Din utbildning direkt.

Du får sedan tillgång till kursen i intervaller dvs kursen öppnas efter ett visst antal dagar för att Du inte skall hoppa över vissa avsnitt och sen förstår Du inte andra kursavsnitt som kommer senare. Du skickar in en redovisning till oss för granskning efter varje kursavsnitt.

När Du klarat av alla kursavsnitt, gör Du ett skriftligt test och när Du klarat av detta test, får Du ett digitalt kursintyg som kan verifieras online för dess äkthet. Denna form av digitala kursintyg, är mycket värdefull när Du söker uppdrag/jobb!

För- & nackdelar med onlineutbildning

Fördelar

 • Du kan börja läsa när du vill = Frihet!
 • Du läser 1 timma eller 10 timmar om dagen!
 • Du har tillgång till kursmaterialet 24/7/365!
 • Du kan läsa ett ämne flera gånger och det är bra om du är starkare i något ämne och svagare i något annat. Du kan själv avgöra vad du behöver!
 • Du kan arbeta parallellt och ev kombinera med annan utbildning!
 • Du slipper resor (vilket minskar miljöpåverkan!) och boendekostnader!
 • Du undviker längre frånvaro från familj och arbete!

Nackdelar

 • Du måste vara disciplinerad och följa kursplanen dvs ta Dig tid och sitta och studera!
 • Du behöver en bra studieteknik!
 • Du arbetar oftast ensam!

Kursledare!

Kursen genomförs av olika kursledare, som samlat sina omfattande kunskaper och erfarenheter i kursens olika avsnitt. De vet av erfarenhet vad som fungerar och inte!

 Kursledarna använder även en väl beprövad utbildningspedagogik (använd på över 25 000 kursdeltagare!) för att Du som kursdeltagare skall få maximal behållning av kursen.

Efter kursen!

Du har olika möjligheter efter kursen:

 1. Du söker anställning hos någon av de etablerade företagen (i Sverige eller internationellt) som arbetar med utredningar! Register finns i kursportalen!
 2. Du söker anställning i ett företag som behöver denna tjänst internt exv bakgrundskontroller av ny personal och partners!
 3. Du startar eget utredningsföretag och samarbetar med andra aktörer i Ditt område samt hittar uppdrag hos företag! Du får även uppdrag via vår Utredningsgrupp >>>

Du har alltid stöd och support av oss, exv via vårt diskussionsforum!

Du kan även läsa vidare till Diplomerad Detektiv efter Utredningskursen, läs mer >>>

Kursschema!

Totalt 60 tim

Responsiv kurs!

Kursen är responsiv dvs Du kan läsa den via Din dator, laptop, iPad, mobiltelefon när Du är ute på jobb osv.

Scroll to Top