Utbilda Dig till Diplomerad

Detektiv!

När Du vill arbeta med fullständig insamling samt dokumentation av bilder, videos osv.

Kursmål!

Du kan efter kursen arbeta som Detektiv och utföra utredningar och spaningsuppdrag för att hjälpa kunder samla information och bevisning.

Du förstår vilka metoder, hjälpmedel och verktyg Du kan använda i Ditt arbete som Detektiv.

Kurslängd!

Kursen innehåller 60 + 80 timmar (Utredare + Detektiv) som Du dels gör via vår onlineportal under ca 2 + 1 månader plus 5 kursdagar praktik.

Du får efter varje genomförd godkänd kurs, digitala kursintyg som kan verifieras online.

Förkunskaper!

 • Förkunskaper enligt kraven i Diplomerad Utredare!
 • Genomfört kursen Diplomerad Utredare med godkänt resultat!
 • Blir inte uttråkad av lång väntan!
 • Tålig för skiftningar i väderlek!

Vad gör en Detektiv?

I takt med att polisen och myndighetens resurser sinar så växer alla former av utrednings och spaningstjänster. Dessa anlitas ofta av privatpersoner och företag för att hitta information, bevis och material som behövs av olika anledningar av uppdragsgivaren.

Detektiven använder sina kunskaper och kontakter till att forska, spana och ta fram den behövliga informationen samt dokumentera den såväl skriftlig såsom bildmässigt. Detta innebär att detektiven oftast diskret övervakar och fotograferar olika personer samt källforskar genom intervjuer och slagningar i vissa register.

Uppdragen som detektiv varierar och är givetvis unikt, men kan t ex bestå i:

 • Kontroll av otrohet
 • Analys av partners
 • Illojal konkurrens
 • Sjukskrivningsbedrägeri
 • Förskingring och stöld
 • Företagskontroll
 • Inhämta bevis på bedrägeri
 • Anställningskontroll
 • Brottsutredning
 • Spåra försvunna personer
 • Varumärkesintrång

Det ankommer på detektiven att kontrollera klienten och dess avsikter samt att inte åta sig uppdrag som är rent brottsliga. Arbetet består av mycket tålamod, noggrannhet och väntan. Det kan bli såväl långa såsom kalla och blöta arbetspass.

Detta ingår i Detektivutbildningen!

 • Detektivportalen online 24/7/365 som innehåller kursvideos, tips och råd, länkar, fördjupningsavsnitt osv!
 • Tips på utrustning och system!
 • 5 dagar med praktisk utbildning och övningar hos oss!
 • Diskussionsforum!

Kursgenomförande!

Innan kursstart

Innan Du startar kursen, gör Du ett enkelt test för att kontrollera att Du uppfyller våra krav på förkunskaper. Du får besked direkt!

När Du fått besked att Du är godkänd, kan Du anmäla Dig till kursen Diplomerad Utredare och påbörja den direkt! När Du klarat av kursen Diplomerad Utredare, går Du automatiskt vidare till kursen Diplomerad Detektiv samt bokas på nästa Spaningskurs hos oss!

Kursstart

Du får vid en godkänd kursanmälan, en direkt inloggning i vår onlineportal, där Du börjar Din utbildning direkt.

Du får sedan tillgång till kursen i intervaller dvs kursen öppnas efter ett visst antal dagar för att Du inte skall hoppa över vissa avsnitt och sen förstår Du inte andra kursavsnitt som kommer senare. Du skickar in en redovisning till oss för granskning efter varje kursavsnitt.

När Du klarat av alla kursavsnitt, gör Du ett skriftligt test och när Du klarat av detta test, får Du ett digitalt kursintyg som kan verifieras online för dess äkthet. Denna form av digitala kursintyg, är mycket värdefull när Du söker uppdrag/jobb! Du som Detektiv, får alltså 2 st kursintyg, 1 st som Diplomerad Utredare och 1 st som Diplomerad Detektiv!

Kursledare!

Kursen genomförs av olika kursledare, som samlat sina omfattande kunskaper och erfarenheter i kursens olika avsnitt. De vet av erfarenhet vad som fungerar och inte!

 Kursledarna använder även en väl beprövad utbildningspedagogik (använd på över 25 000 kursdeltagare!) för att Du som kursdeltagare skall få maximal behållning av kursen.

Efter kursen!

Du har olika möjligheter efter kursen:

 1. Du söker anställning hos någon av de etablerade företagen (i Sverige eller internationellt) som arbetar med utredningar! Register finns i kursportalen!
 2. Du söker anställning i ett företag som behöver denna tjänst internt och externt exv bakgrundskontroller, spaningsuppdrag!
 3. Du startar eget Detektivföretag och samarbetar med andra aktörer i Ditt område samt hittar uppdrag hos företag! Du får även uppdrag via vår Utredningsgrupp >>>

Du har alltid stöd och support av oss, exv via vårt diskussionsforum!

Läs mer om kursen Diplomerad Utredare som Du gör före Detektivutbildningen, läs mer >>>

Kursschema!

Totalt 80 tim

Responsiv kurs!

Kursen är responsiv dvs Du kan läsa den via Din dator, laptop, iPad, mobiltelefon när Du är ute på jobb osv.

Scroll to Top