Trygghetsutbildning!

Utbildningar för ett tryggare privatliv som gynnar arbetslivet!

Säkerhetsutbildning

Våra säkerhetsutbildningar riktar sig framförallt på förebyggande arbete för att förhindra sjukdom, olyckor, skador och kriminalitet.

Krisutbildning

Krisutbildning genomförs för att ge personalen både kunskap och förmåga att hantera svårare situationer vid incidenter, hot och skador.

Trygghetsutbildning

All personal behöver även vara trygga i sitt privatliv, vilket annars påverkar deras arbetsförmåga och engagemang under deras anställning.

Trygghetsutbildning

Våra trygghetsutbildningar riktar sig främst till privatpersoner eller till företagare som vill hjälpa sin personal till en tryggare tillvaro. Dessa kurser innehåller ett antal olika ämnen som är grundläggande för att förebygga och upptäcka olika säkerhetsproblem eller hot som riktas mot person, familj eller bostad.

Kursdeltagaren kommer främst att lära sig vad man kan göra när någonting går snett och vilka möjligheter som finns i svensk lag!

Kurs 211 Tryggare bostad

Vår trygghet slås lätt i spillror om man drabbas av inbrott eller en brand. För att förebygga och minimera uppkomsten av detta, så är det mycket man kan göra i förväg genom att värna och skydda sig. Man måste ha en förståelse och kunskap om brister och risker i bostaden för det är vanligt att det är tillfället som gör tjuven och okunskapen som gör branden! 

Denna kurs riktar sig till de som vill få grundläggande kunskaper om hur de skyddar sig själv, sin familj och sin bostad.

Kurs 212 Tryggare Privat

Personalen riskerar som privatperson, att utsättas för olika former av brott. Detta kan bestå av inbrott, misshandel, förtal eller andra former av hot. Det är därför viktigt att de vet hur de skall och framförallt, vad de inte skall göra i sådana situationer. 

Vi kommer under denna kurs att gå igenom ett tvärsnitt av olika situationer utanför bostaden och hur de bör uppträda för att undvika eller minimera skador.

Kurs 213 Tryggare kvinna

Kvinnor är ibland extra utsatt för olika brott. Vi har därför denna kurs i agerande, uppträdande och strategi vid risker eller situationer där de kan utsättas för brott. Deltagarna kommer under realistiska förhållanden, att få del av verktyg och kunskaper som kan bli användbara för att först och främst, undvika att komma i sådan situation samt sekundärt, försvara sig smart vid en brottslig situation. 

Vi har stor vana från olika insatser och incidenter av kvinnobrott, bla personskyddsuppdrag, arbete vid Brottsofferjour etc.

Kurs 214 Konflikthantering & självskydd

I de situationer som personalen kan drabbas av våld, så finns det antal olika metoder och beteenden som minskar våldsanvändningen. Deltagarna får verktyg och kunskap om hur deras eget agerande både kan förvärra såsom förbättra en situation. 

Ni kommer under denna kurs att främst arbeta med praktiska moment för att få realism och erfarenheter samt bygga automatiska beteenden.

Föreläsningar & event

Säkerhetssupport besitter en unik kompetens och erfarenhet från bevaknings- och säkerhetsarbete. Våra instruktörer och föreläsare har gedigen kunskap om respektive ämnesområden och kan erbjuda ett antal intressanta föreläsningar. Vi erbjuder även ett antal olika events, där vi kan genomföra ett antal roliga evenemang med inriktning mot säkerhet!

  • Resesäkerhet
  • Personskydd, en fråga i tiden!
  • Människan i säkerhetsarbetet
  • Stalking

Föreläsningar sker där Ni så önskar samt kan även genomföras online. 

Vi erbjuder även ett antal olika utbildningar som anpassas och formas utifrån våra kunders unika behov och situation, kontakta oss för ytterligare information!

Genomförande av kurser!

Säkerhetssupport erbjuder våra kunder en unik sammansättning av kurser och utbildning som sträcker sig utöver det vanliga. Vi anpassar våra kursupplägg unikt till varje kund och dennes förutsättningar och verksamhet. Med kvalificerad och kompetent personal, så tar vi Er trygghet och säkerhet på allra största allvar och arbetar enligt de högt ställda krav som finns på säkerhet i ett modernt samhälle! 

Alla våra kurser genomförs med fokus på individen i olika situationer och olika praktiska övningar sker för att förbereda personalen på verkligheten!

Vi erbjuder standardkurser alternativt anpassar vi kursen till Ert specifika behov!

Kurs i kurslokal

Vi genomför traditionella kurser i egna eller hyrda kurslokaler, som främst anpassas geografiskt för att minska miljöpåverkan och kostnader.

Det är helt enkelt bättre att låta en instruktör resa än en hel personalgrupp!

Kurs hos kunden

Några av våra kurser lämpar sig bäst att genomföra ute hos kunden. Detta ger möjligheter att genomföra övningar i kundens egna miljö, vilket gynnar framförallt vid kriser!

Kurs online

Vissa av våra kurser genomförs online, antingen som livesänt webinar eller som inspelat i vår kursportal online. Vi kan även utveckla onlinekurser för våra kunder!

Alla våra onlinekurser är responsiva och tillgängliga 24/7/365!

Vill Ni veta mer?

Kontakta oss gärna med frågor och funderingar på hur Ni kan öka Er trygghet och säkerhet! Vi har lång erfarenhet av många olika sorters skador, olyckor och kriminalitet som drabbat olika företag!

Scroll to Top