Företagsutbildning!

Utbilda Er egen personal för att öka Er trygghet och säkerhet!

Säkerhetsutbildning

Säkerhetsutbildning

Våra säkerhetsutbildningar riktar sig framförallt på förebyggande arbete för att förhindra sjukdom, olyckor, skador och kriminalitet.

Krisutbildning

Krisutbildning

Krisutbildning genomförs för att ge personalen både kunskap och förmåga att hantera svårare situationer vid incidenter, hot och skador.

Trygghetskurser

Trygghetsutbildning

All personal behöver även vara trygga i sitt privatliv, vilket annars påverkar deras arbetsförmåga och engagemang under deras anställning.

Genomförande av kurser!

Säkerhetssupport erbjuder våra kunder en unik sammansättning av kurser och utbildning som sträcker sig utöver det vanliga. Vi anpassar våra kursupplägg unikt till varje kund och dennes förutsättningar och verksamhet. Med kvalificerad och kompetent personal, så tar vi Er trygghet och säkerhet på allra största allvar och arbetar enligt de högt ställda krav som finns på säkerhet i ett modernt samhälle! 

Alla våra kurser genomförs med fokus på individen i olika situationer och olika praktiska övningar sker för att förbereda personalen på verkligheten!

Vi erbjuder standardkurser alternativt anpassar vi kursen till Ert specifika behov!

Kurs i kurslokal

Kurs i kurslokal

Vi genomför traditionella kurser i egna eller hyrda kurslokaler, som främst anpassas geografiskt för att minska miljöpåverkan och kostnader.

Det är helt enkelt bättre att låta en instruktör resa än en hel personalgrupp!

Kurs hos kunden

Kurs hos kunden

Några av våra kurser lämpar sig bäst att genomföra ute hos kunden. Detta ger möjligheter att genomföra övningar i kundens egna miljö, vilket gynnar framförallt vid kriser!

Kurs online

Kurs online

Vissa av våra kurser genomförs online, antingen som livesänt webinar eller som inspelat i vår kursportal online. Vi kan även utveckla onlinekurser för våra kunder!

Alla våra onlinekurser är responsiva och tillgängliga 24/7/365!

Responsiva onlinekurser

Vill Ni veta mer?

Kontakta oss gärna med frågor och funderingar på hur Ni kan öka Er trygghet och säkerhet! Vi har lång erfarenhet av många olika sorters skador, olyckor och kriminalitet som drabbat olika företag!

Scroll to Top